Copy Content Code


writer

Podria escriure sobre qualsevol cosa,
però només escric
sobre allò que em sembla interessant.

Sóc en Pol Acózar.

Redactor de tesis,
antítesis i síntesis.

Presto serveis
de copywriter i contentwriter.

Treballo amb pretextos,
contextos i hipertextos.

També exerceixo
de dinamitador cultural
i tradeunionista.

Sóc estudiant permanent
d'Història i Filologia.

Experiència
en mitografia i mistagògia.

Navego pel Pla de Besòs,
Barcelona.

Aquí trobaràs més informació sobre mi:

Coneix-me i contacta'm


Res està quiet, tot es mou, tot flueix,
dialècticament, com una conversa.

Tesis Antítesis Síntesis Dialèctica