Pensament i divulgació

Sota el títol de Tesis s'agrupen un conjunt d'articles divulgatius de temàtica variada, entre els quals destaquen els dedicats a filosofia, mitologia i història antiga.

"Fer una tesi significa: (1) localitzar un tema concret; (2) recopilar documents sobre aquest tema; (3) posar en ordre aquests documents; (4) tornar a examinar el tema partint de zero a la llum dels documents recollits; (5) donar una forma orgànica a totes les reflexions precedents; (6) fer-ho de manera que qui la llegeixi comprengui el que es volia dir i pugui, si així ho desitja, acudir als mateixos documents per a reconsiderar el tema pel seu compte"


Umberto Eco

Darrers articles publicats

Url: http://blog.acozar.com/search/label/Tesis

RSS: http://blog.acozar.com/feeds/posts/default/-/Tesis
Copy Content Code


writer


Res està quiet, tot es mou, tot flueix,
dialècticament, com una conversa.
Tesis Antítesis Síntesis Dialèctica
Verbum Illustratio Imago Register Codex
Me RSS Blogroll Apps Contact