Creació editorial

Síntesis és un projecte editorial emprès el 2020, dedicat a la creació de làmines gràfiques divulgatives per a usos pedagògics i col·leccionables.

"Misteri dels misteris,
clau de tota transformació"

Lao Zi

Darreres publicacions

Url: http://blog.acozar.com/search/label/Sintesis

RSS: http://blog.acozar.com/feeds/posts/default/-/Sintesis
Copy Content Code


writer


Res està quiet, tot es mou, tot flueix,
dialècticament, com una conversa.
Tesis Antítesis Síntesis Dialèctica
Verbum Illustratio Imago Register Codex
Me RSS Blogroll Apps Contact