Pensament, paraula, creació


Llum o foscor. Adalt o abaix.
A prop o lluny. Més o menys.
Abans o després. Vell o nou.
Masculí o femení.

Tot és una veritat

fragmentada en antagonismes,

vibrant i en moviment,

contradictòria i polaritzada,

que gira a ritme constant,

de manera irreversible,

des de i per a la generació.


Orbis

⊙ Solis ☿ Mercurius ♀ Venus ♁ Terra ☾ Luna ♂ Mars
♃ Jovis ♄ Saturnus ⛢ Uranus ♆ Neptunium ♇ Pluto

Singular i plural. Matèria i forma.
Greu o agut. Lent o ràpid.
Quantitat o qualitat. Causa i efecte.
Necessitat i oportunitat.

La força creativa de la paraula

propagada en el receptiu silenci

com una ona d'energia

obté de la seva negació

el coneixement d'una cadència

misteriosa i dialèctica

que engendra la realitat.


Tempus

L'univers sencer
és un gran torrent
de llum abocada
sense cap descans
al pou del futur.Positiu i negatiu. Àcid i bàsic.
Acció i reacció. Diferencial i integral.
Arrel i potència. Flux i reflux.
Combinació i dissociació.

La unitat roman en la perpètua mutació,

en la tensió perfecta dels contraris,

on el present habita com una vibració.


Res està quiet, tot es mou, tot flueix,
dialècticament, com una conversa.

Tesis Antítesis Síntesis Dialèctica
Verbum Illustratio Imago Register Codex
Me RSS Blogroll Apps Contact