Copy Content Code


writer

Sóc en Pol Acózar.

Redactor de tesis,
antítesis i síntesis.

Presto serveis de copywriter
contentwriter i codewriter.

Treballo amb pretextos,
contextos i hipertextos.

Exerceixo de tècnic cultual,
dinamitador cultural i tradeunionista.

Fa 30 anys que estudio
filosofia, filantropia i filologia.

Investigo l'expressió,
l'opressió i la impressió.

Sovint, escric versos
inversos i reversos.

Tinc vocacions,
evocacions i equivocacions.

Sóc conversador,
inversor i subversor.

Experiència en mitologia,
mitografia i mistagògia.

Formació en maièutica,
onironàutica i hermenèutica.

La meva passió és el col·loqui,
el diàleg, la dialèctica.

Navego pel Pla de Besòs,
Barcelona, Ibèria.

Tracta'm, contacta'm
o contracta'm


TG TW MAST
Res està quiet, tot es mou, tot flueix,
dialècticament, com una conversa.

Copy Content Code


writerTesis Antítesis Síntesis Dialèctica
Verbum Illustratio Imago Register Codex
Me RSS Blogroll Apps Contact